Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia jednolite magisterskie niestacjonarne – karty kursów

Karty kursów na kierunku pedagogika specjalna – studia niestacjonarne jednolite magisterskie

II semestr, I rok, studia magisterskie jednolite


IV semestr, II rok, studia magisterskie jednolite:

Zajęcia obligatoryjne

Kursy do wyboru

Moduł specjalności do wyboru:

Edukacja i rehabilitacja osób niesłysz.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepeł.

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

Logopedia

Terapia pedagogiczna

Wczesne wspomaganie rozwoju


VI semestr, II rok, studia magisterskie jednolite:

Zajęcia obligatoryjne

Moduł specjalności do wyboru:

Edukacja i rehabilitacja osób niesłysz.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepeł.

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

Logopedia

Terapia pedagogiczna

Wczesne wspomaganie rozwoju


Wszystkie karty kursów przedmiotów realizowanych na kierunku pedagogika specjalna dostępne są w sekretariacie oraz drogą elektroniczną po przesłaniu prośby o udostępnienie na adres mailowy: ipsp@up.krakow.pl.

Tablica ogłoszeń