Przejdź do menu Przejdź do treści

Lista pracowników

dr Karolina Czerwiec

Katedra Etyki i Interdyscyplinarnych Badań nad Niepełnosprawnością

karolina.czerwiec@up.krakow.pl

dr Anna Czyż, prof. UKEN

p.o. Dyrektora Instytutu Pedagogiki Specjalnej

Katedra Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością

anna.czyz@up.krakow.pl

dr Anna Duda-Machejek

Katedra Resocjalizacji i Penitencjarystyki

ORCID: 0000-0002-0821-1828

anna.duda@up.krakow.pl

dr Anna Gagat-Matuła

Katedry Wspomagania Rozwoju Osób ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9349-5924

anna.gagat-matula@up.krakow.pl

dr Izabella Gałuszka

Katedra Etyki i Interdyscyplinarnych Badań nad Niepełnosprawnością

ORCID: 0000-0002-7558-2143

izabella.galuszka@up.krakow.pl

dr Izabela Glac

Katedry Wspomagania Rozwoju Osób ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

ORCID: 0000-0002-9280-7754

izabela.glac@up.krakow.pl

dr Anna Kawula

Katedra Resocjalizacji i Penitencjarystyki

anna.kawula@up.krakow.pl

mgr Malwina Kocoń

Katedra Etyki i Interdyscyplinarnych Badań nad Niepełnosprawnością

malwina.kocon@up.krakow.pl

mgr Agnieszka Kosek

Katedra Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością

agnieszka.kosek@up.krakow.pl

dr hab. Joanna Kossewska, prof. UKEN

Kierownik katedry

Katedra Resocjalizacji i Penitencjarystyki

ORCID: 0000-0002-8156-6764

joanna.kossewska@up.krakow.pl

dr Marta Krupska

Katedra Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością

marta.krupska@up.krakow.pl

mgr Katarzyna Lichtańska

Katedra Etyki i Interdyscyplinarnych Badań nad Niepełnosprawnością

katarzyna.lichtanska@up.krakow.pl

dr Jolanta Machowska-Goc

Katedra Etyki i Interdyscyplinarnych Badań nad Niepełnosprawnością

jolanta.machowska-goc@up.krakow.pl

dr hab. Piotr Majewicz, prof. UKEN

Kierownik katedry

Katedra Wspomagania Rozwoju Osób ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

ORCID: 000-0002-7683-2466

piotr.majewicz@up.krakow.pl

mgr Natalia Malik

Katedry Wspomagania Funkcjonowania Osób ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

ORCID: 0000-0003-3620-2256

natalia.malik@up.krakow.pl

mgr Anna Mazur

Instytut Pedagogiki Specjalnej

anna.mazur@up.krakow.pl

mgr Elżbieta Mirewska

Katedra Resocjalizacji i Penitencjarystyki

ORCID: 0000-0003-3857-343X

elzbieta.mirewska@up.krakow.pl

dr Anna Mróz

Katedra Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością

ORCID: 0000-0002-9109-1395

anna.mroz@up.krakow.pl

dr Agnieszka Muchacka-Cymerman

Katedra Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością

ORCID: 0000-0002-1627-4036

agnieszka.muchacka-cymerman@up.krakow.pl

dr hab. Barbara Nowak, prof. UKEN

Kierownik Katedry

Katedra Resocjalizacji i Penitencjarystyki

barbara.nowak@up.krakow.pl

dr Agnieszka Ochman

Katedra Etyki i Interdyscyplinarnych Badań nad Niepełnosprawnością

ORCID: 0000-0003-3321-3945

agnieszka.ochman@up.krakow.pl

mgr Edyta Osękowska

Katedra Wspomagania Rozwoju Osób ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

edyta.osekowska@up.krakow.pl

dr Katarzyna Pająk

Katedra Resocjalizacji i Penitencjarystyki

katarzyna.pajak@up.krakow.pl

dr Karolina Piątek

Katedra Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością

karolina.piatek@up.krakow.pl

dr Barbara Pietryga-Szkarłat

Katedra Wspomagania Rozwoju Osób ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

barbara.pietryga-szkarlat@up.krakow.pl

dr Edyta Pindel

Katedra Wspomagania Rozwoju Osób ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

edyta.pindel@up.krakow.pl

dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UKEN

Prorektor ds. Studenckich, Kierownik Katedry

Katedra Wspomagania Rozwoju Osób ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

katarzyna.plutecka@up.krakow.pl

dr Alicja Ryczkowska

Katedra Etyki i Interdyscyplinarnych Badań nad Niepełnosprawnością

alicja.ryczkowska@up.krakow.pl

dr Jacek Sikorski

Katedra Etyki i Interdyscyplinarnych Badań nad Niepełnosprawnością

ORCID: 0000-0003-4117-3947

jacek.sikorski@up.krakow.pl

mgr Magdalena Skalny

Katedry Wspomagania Rozwoju Osób ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

magdalena.skalny@up.krakow.pl

dr hab. Ryszard Ślęczka, prof. UKEN

Katedra Wspomagania Rozwoju Osób ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

ryszard.sleczka@up.krakow.pl

dr Ewa Śliwa

z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogiki Specjalnej

Katedra Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością

ewa.sliwa@up.krakow.pl

dr Roman Solecki

Katedra Resocjalizacji i Penitencjarystyki

roman.solecki@up.krakow.pl

mgr Dominik Strzelecki

Katedra Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością

dominik.strzelecki@up.krakow.pl

dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UKEN

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Kierownik Katedry

Katedra Etyki i Interdyscyplinarnych Badań nad Niepełnosprawnością

ireneusz.switala@up.krakow.pl

dr Monika Węglarz-Masłowska

Katedra Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością

monika.maslowska@up.krakow.pl

dr Gertruda Wieczorek

Katedra Resocjalizacji i Penitencjarystyki

gertruda.wieczorek@up.krakow.pl

dr Anna Włoch

Katedra Etyki i Interdyscyplinarnych Badań nad Niepełnosprawnością

anna.wloch@up.krakow.pl

dr hab. Arkadiusz Żukiewicz, prof. UKEN

Katedra Etyki i Interdyscyplinarnych Badań nad Niepełnosprawnością

arkadiusz.zukiewicz@up.krakow.pl