Przejdź do menu Przejdź do treści

Kształcenie zdalne

Zgodnie z Zarządzeniem Nr RD/Z.0201-8/2020 Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie,  dopuszcza się stosowanie następujących narzędzi do prowadzenia zajęć zdalnych:

a) Microsoft Teams (zajęcia w tej formie nie są traktowane jako e-learningowe),

b) Moodle https://moodle1.up.krakow.pl/

Zastosowanie innych platform jest możliwe w wyjątkowych sytuacjach, wyłącznie za indywidualną zgodą dyrektora jednostki, pod warunkiem, że platforma ta umożliwia przeprowadzenie hospitacji zajęć, sprawdzenia czasu ich realizacji zgodnie z harmonogramem zajęć i weryfikacji aktywności, w szczególności obecności studentów, a gromadzenie danych o obecności i aktywności studentów jest zgodne z RODO. W tym wypadku platforma powinna być zaakceptowana przez Inspektora Ochrony Danych.

Studenci I roku realizują obligatoryjnie kursy zdalne umieszczone na platformie e-learningowej Moodle (dane do logowania są identyczne jak do systemu Wirtualna Uczelnia):


Kody dostępu do kursów umieszczonych na platformie e-learningowej Moodle oraz do zespołów w aplikacji MS Teams w ramach których odbywają się synchroniczne zajęcia zdalne, udostępniane są przez Opiekunów lub osoby prowadzące kurs.

 

W przypadku problemów technicznych, uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Działu Obsługi Informatycznej e-mail: pomoc@up.krakow.pl

Tablica ogłoszeń