Przejdź do menu Przejdź do treści

Projekty zakończone

Projekty międzynarodowe realizowane przez pracowników Instytutu w latach 2016-2022:

  1. 02.2020; projekt „Mediacja ratuje przyszłość” wraz ze Stowarzyszeniem Mediatorzy Polscy w porozumienie z Ukraińskim ministerstwem Oświaty oraz Rzecznikiem Praw Dziecka na Ukrainie. Kijów, Ukraina.
  2. 2016, projekt ALBIE dotyczący pracy z młodzieżą NEET. (m.in. Estonia, Czechy, Słowacja, Islandia)
  3. Preconditions of Transformation of Education Process in Different Educational Context by Applying Inclusive Education Strategies
  4. 2021-2023, projekt Democratic Values in Education VALIDE, Programme Erasmus+ Action Type KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education
  5. Autism Spectrum Disorder – Empowering and Supporting Teachers (ASD-EAST). 2018-2020, Erasmus+ grant nr 2018-1-UK01-KA201-047872
  6. Preconditions of Transformation of Education Process in Different Educational Context by Applying Inclusive Education Strategies (projekt UE w ramach KA2 Partnerstwa strategiczne, nr projektu: 2018-1-LT01-KA201-046957)
  7. (2019-2020): projekt SELI, ALBIE, Social Media and Trust Building
  8. Projekt „Droga Integralnej Odnowy Człowieka Via Reginae” nr INT/EK/KAR/1//II/0126 Polska-Słowacja 2014-2020
  9. “INCLUSIVE EDUCATION: SOCIO-PSYCHOLOGICAL, EDUCATIONAL, SOCIOLOGICAL ASPECTS”, No. 2014-1-LT01-KA200-000595

Tablica ogłoszeń