Przejdź do menu Przejdź do treści

Studenckie Koło Naukowe Wspierania Osób z Autyzmem

Studenckie Koło Naukowe Wspierania Osób z Autyzmem jest organizacją działającą obecnie w ramach Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (od stycznia 2011 roku do marca 2022 roku działało w ramach Instytutu Psychologii). Jego celem jest przede wszystkim poszerzanie wiedzy i zainteresowań studentów w zakresie problematyki zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Działalność Koła dąży również do integracji ze środowiskiem pozauczelnianym, poprzez kontakty z organizacjami pozarządowymi oraz międzynarodową wymianę doświadczeń. Członkowie Koła poprzez swoją działalność starają się promować Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej. Wszystkie te działania sprzyjają samorozwojowi studentów i otwierają przed nimi nowe perspektywy i możliwości twórczego spędzania czasu.

Nasz opiekun:
dr hab. Joanna Kossewska, prof. UP, e-mail: joanna.kossewska@up.krakow.pl

Nasz Zarząd:

Dagmara Bielec – przewodnicząca, e-mail: dagmara.bielec@student.up.krakow.pl
Alicja Dubiel – wiceprzewodnicząca, e-mail: alicja.dubiel@student.up.krakow.pl
Irmina Bubula – sekretarz, e-mail: irmina.bubula@student.up.krakow.pl

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracą naukowo-badawczą oraz poszerzaniem wiedzy i zdobywaniem nowych kompetencji 😊

Kontakt do Studenckiego Koła Naukowego Wspierania Osób z Autyzmem:
● e-mail: SKNWOZA@gmail.com.
● Facebook: https://www.facebook.com/SKWOZA

 

Nasze cele:

1. Naukowe:
✔ Rozszerzanie wiedzy członków w zakresie problematyki; zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD);
✔ Realizacja projektów badawczych;
✔ Udział w konferencjach naukowych;
✔ Przygotowanie publikacji naukowych.
2. Praktyczne:
✔ Doskonalenie praktycznych umiejętności pracy z osobami z ASD;
✔ Projektowanie programów wsparcia dla osób z ASD;
✔ Zdobywanie doświadczenia w ramach wolontariatu;
✔ Pożyteczne i aktywne spędzania wolnego czasu.

 

Nasze sukcesy:

 

Nasze publikacje:

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Koła Naukowego Wspierania Osób z Autyzmem z dnia 5 października 2023 r.

Sprawozdanie z działalności SKNWOZA – semestr letni 2022/23

Plan Pracy SKNWOZA – semestr letni 2022/23

Sprawozdanie z działalności SKNWOZA – semestr zimowy 2022/23

Sprawozdanie z działalności SKNWOZA w roku akademickim 2021/22

Sprawozdanie z Walnego Zebrania SKNWOZA

Plan pracy SKNWOZA na rok akademicki 2022/23

Statut Studenckiego Koła Naukowego Wspierania osób z Autyzmem

Sprawozdanie z działalności 2021/2022 – semestr zimowy

Plan pracy Koła 2021/2022 – semestr letni

Tablica ogłoszeń