Przejdź do menu Przejdź do treści

Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ

 

Cele Koła Naukowego

Cele i sposoby działalności koła są określone w statucie koła, który został zatwierdzony 28.11.2005 roku przez prorektora ds. studenckich Akademii Pedagogicznej- dr hab. Mariana Zakrzewskiego, prof. AP. Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej jest organizacją studencką o charakterze naukowym i samokształceniowym, działającą w ramach Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Głównym celem SKNPS jest poszerzanie wiedzy i zainteresowań studentów w zakresie różnego rodzaju niepełnosprawności. Koło Naukowe współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Członkowie Koła poprzez swoją aktywność zwiększają swoje doświadczenia zarówno naukowe, społeczne jak i praktyczne.

Od 2023 roku w Kole Naukowym funkcjonuje kilka sekcji m.in. naukowa, społeczno-organizacyjna oraz social media. Każda z nich pozwala na poszerzanie zainteresowań oraz horyzontów. Studenci mają możliwość wyboru ścieżki rozwoju, która odpowiada ich indywidualnym zainteresowaniom i aspiracjom.

 

Działalność naukowa

Tematem kolejnego numeru (17) będzie: „Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji i edukacji”.

  • W 2022 r. Koło Naukowe zajęło II miejsce w konkursie o Grant Rektorski Uniwersytetu Pedagogicznego. Temat projektu brzmiał: „Inny nie znaczy gorszy – Jak rozmawiać z dziećmi o niepełnosprawności?”. W ramach projektu zostały zorganizowane warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych w Krakowie i Wieliczce.
  • Wewnątrz struktur Koła Naukowego została utworzona sekcja naukowa, która będzie odpowiedzialna za opracowywanie projektów badawczych z perspektywą prezentacji ich wyników na konferencjach naukowych.

 

Działalność społeczna

Koło Naukowe włącza się w organizację wolontariatów w placówkach oświatowych, wychowawczych i rehabilitacyjnych. W ramach nich pomagamy osobom ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Inicjatywy te stanowią również okazję do nawiązywania kontaktów z różnorodnymi środowiskami i zdobywania nowych umiejętności.

  • Wzięliśmy udział w XV Krakowskich Dniach Integracji, podczas których byliśmy odpowiedzialni za prowadzenie warsztatów.
  • Angażujemy się w inicjatywę „Szlachetna Paczka”, gdzie koordynujemy zbiórkę niezbędnych artykułów spożywczych i przemysłowych na rzecz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
  • Aktywnie włączyliśmy się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy, zwłaszcza dzieci. Zorganizowaliśmy zbiórki artykułów szkolnych i innych potrzebnych przedmiotów, które zostały wysłane na tereny objęte konfliktem. Dzięki hojności naszych darczyńców, mogliśmy obdarować dzieci z Ukrainy cennymi prezentami, takimi jak artykuły szkolne, gry, pluszowe zabawki oraz słodycze. Ponadto, wspólnymi siłami stworzyliśmy kolekcję bajek w języku ukraińskim. Bajeczki w formie e-booka są dostępne bezpłatnie dla każdego.
  • Od 2022 r. Koło Naukowe podjęło współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W ramach tego partnerstwa wzięliśmy udział w kolędowaniu, co stanowiło dla nas okazję do integracji z osobami starszymi.
  • Nawiązaliśmy współpracę z Małopolskim Hospicjum dla Dzieci i aktywnie uczestniczymy w organizacji zbiórki mikołajkowej. Dbamy o dzieci borykające się z chorobami przewlekłymi, bowiem ich trudności i potrzeby nie pozostają nam obojętne.
  • Członkowie SKNPS we współpracy z Fundacją „AHA” cyklicznie organizują festyn sportowy dedykowany dzieciom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Corocznie cieszy się on dużym zainteresowaniem zarówno ze strony dzieci, jak i wolontariuszy. Wydarzenie to obfituje w radość i wzruszenie.

 

Opiekun:

mgr Dominik Strzelecki

Email: dominik.strzelecki@up.krakow.pl

 

Zarząd

Przewodnicząca: Katarzyna Adamczyk

Email: katarzyna.adamczyk10@student.up.krakow.pl

Zastępca przewodniczącej: Yaroslava Matiushyna

E-mail: yaroslava.matiushyna@studeny.up.krakow.pl

Sekretarz: Justyna Storożuk

E-mail: justyna.storozuk@student.up.krakow.pl

 

Komisja rewizyjna:

Katarzyna Duży

Mikołaj Mentel

Julia Tabaka

 

Kontakt z Kołem Naukowym oraz Social Media

E-mail: kolopedagogikispecjalnejup@gmail.com

Instagram: knps_uken

Link do profilu na Instagramie

Facebook: Studenckie Koło Pedagogiki Specjalnej UKEN

Link do strony na Facebooku

 

Podsumowanie
Patrzymy optymistycznie w przyszłość, by nadal pomagać dzieciom z niepełnosprawnościami i dla nich podejmować inicjatywy społeczne oraz naukowe.  W swojej pracy kierujemy się słowami twórczyni pedagogiki specjalnej na ziemiach polskich, Marii Grzegorzewskiej:
„Im kto jest lepszym człowiekiem, lepiej do pracy przygotowanym, im ma większą dla drugich życzliwość, głębszą o nich troskę i poczucie odpowiedzialności za swoją pracę, tym głębszy zostawi ślad w duszach dzieci.”

 

 

 

Tablica ogłoszeń