Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia drugiego stopnia stacjonarne karty kursów

Karty kursów w roku akademickim 2021/2022 (studia stacjonarne drugiego stopnia)

 

Studia II stopnia stacjonarne 21_22

Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne

Kursy do wyboru

Moduł specjalności:

Edukacja i terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną

Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna

 


Wszystkie karty kursów przedmiotów realizowanych na kierunku pedagogika specjalna dostępne są w sekretariacie oraz drogą elektroniczną po przesłaniu prośby o udostępnienie na adres mailowy: ipskn@up.krakow.pl.

Tablica ogłoszeń