Przejdź do menu Przejdź do treści

Władze Instytutu

p.o. Dyrektora Instytutu Pedagogiki Specjalnej

dr Anna Czyż, prof. UKEN

anna.czyz@up.krakow.pl

tel. 12 662 6636

ul. Ingardena 4, pok. 111

 

p.o. Z-cy Dyrektora Instytutu Pedagogiki Specjalnej

dr Ewa Śliwa

ewa.sliwa@up.krakow.pl

tel. 12 662 6636

ul. Ingardena 4, pok. 109

 

KATEDRA WSPOMAGANIA ROZWOJU OSÓB ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Kierownik: dr hab. Piotr Majewicz, prof. UKEN

 

KATEDRA RESOCJALIZACJI I PENITENCJARYSTYKI

Kierownik: dr hab. Barbara Nowak, prof. UKEN

 

KATEDRA ETYKI I INTERDYSCYPLINARNYCH BADAŃ NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Kierownik: dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UKEN

 

KATEDRA EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Kierownik: dr Anna Czyż, prof. UKEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica ogłoszeń