Przejdź do menu Przejdź do treści

Jakość kształcenia

Instytutowa Rada ds. Jakości Kształcenia dla kierunku: pedagogika specjalna

Przewodniczący: dr Ewa Śliwa

Koordynator: dr Jacek Sikorski

Członkowie:

  • mgr Malwina Kocoń
  • mgr Katarzyna Lichtańska
  • mgr Natalia Malik
  • mgr Magdalena Skalny

Sekretarz: dr Alicja Ryczkowska


Instytutowa Rada ds. Jakości Kształcenia dla kierunku: pedagogika resocjalizacyjna

Przewodniczący: dr Anna Czyż, prof. UKEN

Koordynator: dr hab. Barbara Nowak, prof. UKEN

Członkowie:

  • dr Magdalena Lubińska-Bogacka
  • dr Dawid Wieczorek
  • dr Gertruda Wieczorek

Sekretarz: mgr Edyta Osękowska

Dokumenty

Zarządzenie Nr R/Z.0201-100/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 26 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr R/Z. 0201-92/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 28 listopada 2019 r. 

Zarządzenie Nr R/Z. 0201-8/2013 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2013 r.

Wzór karty kursu (studia jednolite magisterskie)

Wzór karty (moduł specjalności, studia jednolite magisterskie)

 

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się dla kierunku Pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika specjalna, studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika specjalna, studia II stopnia

Specjalnościowe efekty uczenia się dla kierunku Pedagogika specjalna

 

 

Tablica ogłoszeń